fbpx

IELTS Writify

Chấm IELTS Writing x GPT

Thấy tool hữu ích? Hãy Share với bạn bè của mình
Share
Đăng kí tài khoản miễn phí để chấm bài

Learner

 • 10 bài chấm/ ngày

 • Tốc độ trả bài chậm

 • Có thể không truy cập được ở giờ cao điểm

Plus

199K/th

 • Không giới hạn bài chấm

 • Tốc độ trả bài nhanh hơn

 • Truy cập 24/7

Best for Teacher

Premium

249K/th

 • Gói Plus

 • Ưu tiên hỗ trợ kĩ thuật

 • Xuất file Word/Google Docs kèm comments: Link Demo

  - Bài chấm sẽ dc xuất kèm comments gợi ý vocab
  - File Word có thể dc up lên Google Docs và các comments sẽ dc giữ nguyên
  - Các comments có thể dc chỉnh sửa theo ý muốn của gv
  - File Word cá nhân hóa & White label

VIP

499K/th

By grabbing this package, you’re first in line for our new beta features when they become available. Every penny you spend helps us develop more features, like image recognition, docx exports with comments to send to your lovely students, and many more.

Not to mention, legend has it that those who buy this package are quite the lookers!