fbpx

Writing Task 1

Word Count:
Nâng cấp Writify Plus

Muốn tăng band nhanh hơn? Hãy tận dụng những gợi ý để sửa lại bài của mình rồi lưu lại nhé 😉

Kết quả

Thấy Tool này hữu ích và muốn đóng góp? Hãy dành ra vài phút để chia sẻ ý kiến của bạn

Bạn thấy những tính năng nào của Writify hữu ích?(Required)
Một số tính năng bạn muốn thấy trong tương lai (càng cụ thể càng tốt), trải nghiệm của bạn với trang web,...
(Chỉ dành cho gvien) Tính Năng Save as Docx có hữu ích cho flow làm việc của bạn không?

Learner

 • 3 bài chấm

 • Tốc độ trả bài chậm

 • Có thể không truy cập được ở giờ cao điểm

Plus

199K

119K/th x 6

 • Không giới hạn bài chấm

 • Nâng cấp lập luận

 • Truy cập 24/7

 • Hoàn tiền 30 ngày

  Bạn được đảm bảo trong 30 ngày đầu tiên được phép hoàn tiền bất kỳ lúc nào với bất kỳ lý do nào.

Best for Teacher

Premium

249K

149K/th x 6

 • Gói Plus

 • Hỗ trợ kĩ thuật

 • Xuất file Word/Google Docs kèm comments: Link Demo

  - Bài chấm sẽ dc xuất kèm comments gợi ý vocab
  - File Word có thể dc up lên Google Docs và các comments sẽ dc giữ nguyên
  - Các comments có thể dc chỉnh sửa theo ý muốn của gv
  - File Word cá nhân hóa & White label

 • Hoàn tiền 30 ngày

  Bạn được đảm bảo trong 30 ngày đầu tiên được phép hoàn tiền bất kỳ lúc nào với bất kỳ lý do nào.

VIP

499K

299K/th x 6

Learner

 • 3 bài chấm

 • Tốc độ trả bài chậm

 • Có thể không truy cập được ở giờ cao điểm

Plus

199K

159K/th x 3

 • Không giới hạn bài chấm

 • Nâng cấp lập luận

 • Truy cập 24/7

 • Hoàn tiền 30 ngày

  Bạn được đảm bảo trong 30 ngày đầu tiên được phép hoàn tiền bất kỳ lúc nào với bất kỳ lý do nào.

Best for Teacher

Premium

249K

199K/th x 3

 • Gói Plus

 • Hỗ trợ kĩ thuật

 • Xuất file Word/Google Docs kèm comments: Link Demo

  - Bài chấm sẽ dc xuất kèm comments gợi ý vocab
  - File Word có thể dc up lên Google Docs và các comments sẽ dc giữ nguyên
  - Các comments có thể dc chỉnh sửa theo ý muốn của gv
  - File Word cá nhân hóa & White label

 • Hoàn tiền 30 ngày

  Bạn được đảm bảo trong 30 ngày đầu tiên được phép hoàn tiền bất kỳ lúc nào với bất kỳ lý do nào.

VIP

499K

399K/th x 3

Learner

 • 3 bài chấm

 • Tốc độ trả bài chậm

 • Có thể không truy cập được ở giờ cao điểm

Plus

199K/th

 • Không giới hạn bài chấm

 • Nâng cấp lập luận

 • Truy cập 24/7

Best for Teacher

Premium

249K/th

 • Gói Plus

 • Hỗ trợ kĩ thuật

 • Xuất file Word/Google Docs kèm comments: Link Demo

  - Bài chấm sẽ dc xuất kèm comments gợi ý vocab
  - File Word có thể dc up lên Google Docs và các comments sẽ dc giữ nguyên
  - Các comments có thể dc chỉnh sửa theo ý muốn của gv
  - File Word cá nhân hóa & White label

VIP

499K/th

 • Everthing in Premium

 • Hand Writing Image Recognition

 • Better Accuracy with GPT-4

 • Early Access to New features

  - Speaking Feedback

 • Customization

  We help with minor customizations to get it working just right.

 • Support Development of New Features

  • Speaking Practice
  • Classroom Management (e.g., Google Class Room)
  • Reading Practice
  • Listening Practice

Tối đa hóa tiềm năng Học viên của bạn Tối ưu flow làm việc Grade, Guide, Go Google Docs Compatible

Nhận xét theo ý muốn: Editable Comments Await!

 • Không giới hạn bài chấm

 • Tốc độ nhanh hơn

 • White Label