fbpx

Terms of Service

Chúng tôi là ai?

IELTS Science ra đời với hy vọng trở thành bạn đồng hành cùng người Việt trên hành trình học Tiếng Anh

Các loại dữ liệu thu thập

Bình luận

Khi khách truy cập để lại nhận xét trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu nhận xét, cũng như địa chỉ IP của khách truy cập và chuỗi tác nhân người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam.

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là mã hash) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có đang sử dụng nó hay không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi phê duyệt bình luận của bạn, ảnh hồ sơ của bạn sẽ hiển thị công khai trong bối cảnh bình luận của bạn.

Bài viết

Một phần của trang web này cung cấp cơ hội cho người dùng đăng và trao đổi ý kiến và thông tin trong các khu vực cụ thể của trang web. IELTS Science không chỉnh sửa các bài luận trước khi chúng xuất hiện trên trang web. Các bài luận không phản ánh quan điểm và ý kiến của IELTS Science, các đại lý và/hoặc đối tác của chúng tôi. Các bài luận thể hiện quan điểm và ý kiến của người đăng quan điểm và ý kiến của họ. Trong phạm vi được phép theo luật áp dụng, IELTS Science sẽ không chịu trách nhiệm về các bài luận hoặc về bất kỳ trách nhiệm, thiệt hại hoặc chi phí nào gây ra và/hoặc chịu sau khi sử dụng và/hoặc đăng bài luận trên trang web này.

IELTS Science giữ quyền theo dõi tất cả các bài luận và loại bỏ bất kỳ bài luận nào có thể coi là không thích hợp, xúc phạm hoặc gây vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này.

Phương tiện truyền thông

Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có bao gồm dữ liệu vị trí nhúng (EXIF GPS). Khách truy cập trang web có thể tải xuống và trích xuất bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Cookies

Nếu bạn để lại nhận xét trên trang web của chúng tôi, bạn có thể chọn lưu tên, địa chỉ email và trang web của bạn trong cookie. Đây là những điều thuận tiện cho bạn để bạn không phải điền lại thông tin chi tiết của mình khi bạn để lại bình luận khác. Những cookie này sẽ tồn tại trong một năm.

Nếu bạn truy cập trang đăng nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ đặt một cookie tạm thời để xác định xem trình duyệt của bạn có chấp nhận cookie hay không. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và sẽ bị loại bỏ khi bạn đóng trình duyệt của mình.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập một số cookie để lưu thông tin đăng nhập và các lựa chọn hiển thị màn hình của bạn. Cookie đăng nhập tồn tại trong hai ngày và cookie tùy chọn màn hình tồn tại trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ thông tin đăng nhập”, thông tin đăng nhập của bạn sẽ tồn tại trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài báo, một cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt của bạn. Cookie này không bao gồm dữ liệu cá nhân và chỉ cho biết ID bài đăng của bài viết bạn vừa chỉnh sửa. Nó sẽ hết hạn sau 1 ngày.

Nhúng nội dung từ các trang web khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài báo, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cách giống hệt như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Các trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng theo dõi bên thứ ba bổ sung và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm cả việc theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đăng nhập vào trang web đó.

Sử dụng Dữ liệu Người Dùng:

  1. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của người dùng và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng muốn tạo ra một trải nghiệm học tập cộng đồng và chia sẻ kiến thức. Do đó, chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu bạn gửi lên trang web của chúng tôi – bao gồm nhưng không giới hạn ở bài viết, bình luận, và phản hồi – cho mục đích công khai.
  2. Chia Sẻ Công Khai: Dữ liệu bạn gửi có thể được hiển thị công khai trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở, việc đăng tải bình luận, câu hỏi, bài luận và các dạng phản hồi khác. Mục đích là để chia sẻ thông tin và tạo điều kiện cho việc học tập cộng đồng.
  3. An Toàn Dữ Liệu: Dù chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu bạn cung cấp một cách công khai, chúng tôi cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân như địa chỉ email, hoặc số điện thoại mà không có sự đồng ý của bạn.
  4. Quyền Lựa Chọn: Bạn có quyền lựa chọn không chia sẻ dữ liệu của mình một cách công khai. Nếu bạn không muốn dữ liệu của mình được sử dụng như vậy, vui lòng thông báo cho chúng tôi qua email [email protected].

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu của bạn trong bao lâu

Nếu bạn để lại nhận xét, nhận xét và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này giúp chúng tôi có thể tự động nhận ra và phê duyệt bất kỳ nhận xét tiếp theo nào thay vì giữ chúng trong hàng đợi kiểm duyệt.

Đối với những người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ.

Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của mình). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Bạn có quyền gì đối với dữ liệu của mình

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp đã xuất của dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm bất kỳ dữ liệu nào bạn đã cung cấp cho chúng tôi.

Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào mà chúng tôi có nghĩa vụ lưu giữ cho các mục đích quản trị, pháp lý hoặc bảo mật.

Nơi chúng tôi gửi dữ liệu của bạn

Nhận xét của khách truy cập có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ phát hiện spam tự động.